onsdag 5. november 2014

Eit tilbud så godt at du nesten ikkje skulle tru det...

Er det DIS-Norge no kjem med :-)

Kort sagt så er det gratis medlemskap ut 2014 som er tilbudet og har du meldt deg inn og betalt kontignent etter slektsforskerdagen 25. Oktober 2014 så vil du få refundert beløpet.

Du kan lese meire om denne avtalen her

Og ein liten gladmelding til for alle som sokner til Haram med omland er at vi snart er i gang igjen med møtevirksomheita i DIS-Haram. Det er no over to år sidan siste møtet her, men forhåpentligvis så kjem vi igang igjen no.

Vi skal prøve å få i stand eit møte no før jul, mest sannsynligvis vil det bli avholdt i "Kantina" på Vatne ungdomsskule.

Meire om dette møtet og tidspunkt vil bli lagt ut seinare.

Med ønske om ein fredlig slektsforsker haust :-)