mandag 28. november 2011

Bygdebok, band 2, for Sandøya i salg


Så var den her denne også etter mykje forviklinger, forsinkelser etc etc.

Det har blitt ei flotte bok med mange fine bilder og illustrasjoner som omhandler dei tre gardane Røssholmen, Ona og Husøy.

Boka innheld tre fyldige kapittel med gards, familie og slektshistorie for dei nevnte tre garder. Den inneholder også grendehistorie for Ona og Husøy.

Det finnst også ein kjeldeliste samt ein alfabetisk liste over alle personer bosatt på desse tre gårdane som er omtala. Denne siste lista inneheld litt over 2400 personer. Dei fleste av desse er kun lista opp med årstall, ikkje datoer slik som vi slektsforskere liker :-)

Forfatter av boka er Randi Kristin Strand, hun har hatt god hjelp av slektsgransker Anne Huse og illustratør Åse Sæterøy.

Boka er på over 800 sider, eg fekk mitt eksemplar frå Sandøy Kommune, den kosta Kr. 800,- pluss frakt. Kun 1000 eksemplar så vil du ha må du være kjapp på labben :-)

Heile dette verket er planlagt å bli på 4 band, band 1 er no under arbeid og vil antagelig bli utgitt seinare. Om band 3 og 4 nokon gang vil bli utgitt veit vi ikkje, men det får vi håpe på :-)

tirsdag 22. november 2011

Bygdebok for Grytastranda i salg.


Endelig så var den her, smekkfull med informasjon og flotte bilder.

Første delen av boka forteller om bygda i både fortid og nåtid. Andre delen av boka er gards og busetnadssoge og omfatter de 9 matrikkelgardene på Grytastranda: Kroksethagen, Krokset, Årset lille, Gjerset, Urkedal, Holmeset, Gryta, Engeset og Uggedal. (Gardane 165-173) Innen dette området er alle hus og husmannsplasser tatt med. De som har flytta ut og første generasjonen etter dei, er også tatt med. Heilt til slutt i boka er det eit personregister på nesten 6000 personer.

Sett i frå ein slektsforsker sin plass så er det kun ein liten mangel ved boka og det er at det ikkje er datoer på personane i boka, kun årstall for fødsel/død etc.

Forfatter av boka er Randi Ingunn Selnes og hun er no i full sving med band to i denne serien, denne vil omhandle Hamnsundet, Søvika, Gamlem, Terøy, Bjørnøy og Store Kalvøy. Skal eg tippe rått er denne klar i 2014.

Boka er utgitt av Harambygdebok AS og er til salgs ved Bok og Papir i Brattvåg og Sparebanken Møre i Søvik. Den er på 550 sider og koster kr. 600,-

Som dei sei i ein hærværende butikk - Løp å Kjøp. Tross alt ikkje meire enn 1200 eksemplar :-)

tirsdag 1. november 2011

Gards og ættesoga for Sandøy kommune, kapittel 5

Ifølge ein notis i dagens Haramsnytt så skal no band 2 i denne serien være klar for salg no i november.

Dette bandet (Som er det første som blir utgitt) omhandler Røssholmen, Ona og Husøy. Forfatter for dette bandet er Randi Kristin Strand, hun har hatt hjelp av slektsgranskar Anne Huse og illustratør Åse Sæterøy.

Det har vøre mykje styr med dette bokverket. Vi får håpe at det er på rett spor no.

Eg har skrevet fleire innlegg om denne soga før, dei kan du lese Her