tirsdag 22. november 2011

Bygdebok for Grytastranda i salg.


Endelig så var den her, smekkfull med informasjon og flotte bilder.

Første delen av boka forteller om bygda i både fortid og nåtid. Andre delen av boka er gards og busetnadssoge og omfatter de 9 matrikkelgardene på Grytastranda: Kroksethagen, Krokset, Årset lille, Gjerset, Urkedal, Holmeset, Gryta, Engeset og Uggedal. (Gardane 165-173) Innen dette området er alle hus og husmannsplasser tatt med. De som har flytta ut og første generasjonen etter dei, er også tatt med. Heilt til slutt i boka er det eit personregister på nesten 6000 personer.

Sett i frå ein slektsforsker sin plass så er det kun ein liten mangel ved boka og det er at det ikkje er datoer på personane i boka, kun årstall for fødsel/død etc.

Forfatter av boka er Randi Ingunn Selnes og hun er no i full sving med band to i denne serien, denne vil omhandle Hamnsundet, Søvika, Gamlem, Terøy, Bjørnøy og Store Kalvøy. Skal eg tippe rått er denne klar i 2014.

Boka er utgitt av Harambygdebok AS og er til salgs ved Bok og Papir i Brattvåg og Sparebanken Møre i Søvik. Den er på 550 sider og koster kr. 600,-

Som dei sei i ein hærværende butikk - Løp å Kjøp. Tross alt ikkje meire enn 1200 eksemplar :-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar