mandag 18. mars 2013

Alle fekk seg eit nummer...


På denne dagen i 1968 fekk alle seg eit nummer, nemligt eit postnummer :-) Alle poststadane i Norge fekk sitt eget nummer.

Brevpostmengden hadde nemligt blitt så stor (Fordoblet på 20 år) at sorteringa tok lang tid. Med innføringa av postnummer kunne mykje av sorteringa gjerast maskinelt.

Eg veit ikkje kor mykje post som blir sendt i dag, men etter innføringen av data/E-Mail er nok det gode gamle brevet på vei ut og postmengda på vei ned. I allefall brevposten.

Postkontora er også på vei ut, blitt meire og meire Post i butikk, noko som eg i byrjinga var skeptisk til, men som eg etterkvart har sett stor pris på. Eg savner ikkje det gode gamle postkontoret i det heile tatt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar